Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies inzake een EG-ontwerp-verordening betreffende de prijsvorming voor het beroepsgoederenvervoer over de weg

Advies inzake een EG-ontwerp-verordening betreffende de prijsvorming voor het beroepsgoederenvervoer over de weg

20 oktober 1989

Het doel is een regeling vast te stellen voor de prijzen van het goederenvervoer. Met een vrije prijsvorming. En de vervoerder moet zo nodig inlichtingen geven over gebezigde prijzen.

Download:Volledig advies (409 kB)

De commissie Vervoersvraagstukken blijft bij haar standpunt dat tarieven niet het geëigende middel zijn om tot werkelijk gezonde verstandhoudingen te komen. Dit geldt het sterkst mbt margetarieven, minder voor referentietarieven. Zij is het in grote lijnen eens met het EG-voorstel.