Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken

Rapport wettelijke ondersteuning zelfreguleringsafspraken

Adviesnr. 1989/20 - 5 september 1989

Als ondersteuning tekort schiet moet worden bezien of er behoefte is zelfreguleringsafspraken, een bredere of zelfs algemene werking te geven.

Download:Volledig rapport (879 kB)

De geheel uit onafhankelijke leden bestaande subwerkgroep van de CCA/SER stelt dat wettelijke ondersteuning van zelfreguleringsafspraken zinvol kan zijn. Eén en ander moet eerder gericht zijn op het bevorderen van de totstandkoming en naleving van zulke afspraken, dan op het afdwingen ervan. Gezien de reeds bestaande instrumenten en de nog niet benutte mogelijkheden is een nieuwe wet voor wettelijke ondersteuning van zelfregulering niet nodig.