Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1990-1994

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1990-1994

Adviesnr. 1989/19 - 15 september 1989

Aanhoudende economische groei en werkgelegenheid moeten worden bevorderd, vooral in het kader van Europese economische integratie en een verantwoord beheer van publieke financiën.

Download:Volledig advies (1112 kB)

De raad is het niet op alle punten eens over het meest wenselijke sociaal-economisch beleid op middellange termijn.
Wel is men het eens over onder meer het terugdringen van het financieringstekort met 2% van het nationaal inkomen in de volgende vier jaar. Onenigheid bestaat over het te voeren beleid met betrekking tot het verminderen van de werkloosheid en over de prioriteiten bij de besteding van de budgettaire ruimte.