Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies structuurschema Verkeer en Vervoer

Advies structuurschema Verkeer en Vervoer

Adviesnr. 1989/18 - 15 september 1989

Advies over sociaal-economische aspecten van de beleidsvoornemens uit het structuurschema. Belangrijke redenen zijn:
- toenemende internationalisering van de economie,
- bereikbaarheidsproblemen,
- ernstige milieuproblematiek.

Download:Volledig advies (2360 kB)

Er is een nieuwe strategie nodig voor het verkeer en vervoer, aldus de raad.
Naast de maatschappelijke baten moeten ook de kosten worden meegewogen. Bereikbaarheidsproblemen vragen aandacht. Openbaar vervoer en fiets moeten door meer investeringen en prijsbeleid worden bevorderd. De oplossing van het fileprobleem ligt mede, maar niet alleen, in investeringen in de weginfrastructuur.