Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Interimadvies herinrichting ABW

Interimadvies herinrichting ABW

Adviesnr. 1989/15 - 8 september 1989

De thema’s van het advies zijn:
- verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeenten,
- het complementaire karakter van de ABW in relatie tot andere voorzieningen
- en de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening.

Download:Volledig advies (2721 kB)

Gemeenten dienen meer ruimte te krijgen om een eigen beleid te voeren bij het verlenen van bijstand.
Dit geldt vooral met betrekking tot de bijzondere bijstand, waarbij de bijzondere omstandigheden moeten worden beoordeeld voor individuele gevallen. De algemene bijstand leent zich minder voor een vergaande overheveling van bevoegdheden van rijk naar gemeenten. Dat zou ten koste gaan van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en van de afstemming op het algemene inkomensbeleid.