Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies ontslagbescherming buitenlandse werknemers

Advies ontslagbescherming buitenlandse werknemers

Adviesnr. 1989/16 - 15 september 1989

Het gaat om werknemers die hun dienstplicht in het buitenland moeten vervullen. De opzeggingsverboden hebben een eigen problematiek die afzonderlijke aandacht behoeft.

Download:Volledig advies (753 kB)

De raad is unaniem voor ontslagbescherming van EG-onderdanen en Turken bij vervulling van nationale dienstplicht.