Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Richtlijnvoorstel van de Europese Commissie tot vereenvoudiging van de 4e en 7e richtlijn vennootschapsrecht inzake de jaarrekeningen voor kleine en middelgrote ondernemingen

Advies inzake het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie tot vereenvoudiging van de 4e en 7e richtlijn vennootschapsrecht inzake de jaarrekeningen voor kleine en middelgrote ondernemingen

4 september 1989

Het gaat om richtlijnen voor de harmonisatie van het vennootschapsrecht van de lidstaten ter bescherming van de belangen van crediteuren en derden.

Download:Volledig advies (806 kB)

De commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht is verdeeld over de EG-richtlijn jaarrekeningen MKB. De wijziging komt er op neer dat de lidstaten niet meer bevoegdheid, maar voortaan de verplichting hebben bepaalde faciliteiten aan het MKB tot te staan. Bijv. een verkorte balans en verlies- en winstrekening of het achterwege laten van een jaarverslag.