Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies verdeling verantwoordelijkheid in ziektewet

Advies verdeling verantwoordelijkheid in ziektewet

Adviesnr. 1989/13 - 16 juni 1989

Advies over hoofdlijnen van verantwoordelijkheidsverdeling. De voorgestelde wijzigingen strekken ertoe om de verantwoordelijkheid van sociale partners voor de invulling en uitvoering van de sociale werknemersverzekering te vergroten.

Download:Volledig advies (1084 kB)

Overheveling van bevoegdheden/verantwoordelijkheden naar de sociale partners zal uiteindelijk de kwaliteit van de sociale verzekering ten goede komen. De overheid moet wel verantwoordelijk blijven voor de wettelijke regeling op hoofdlijnen van enkele essentiële elementen uit de Ziektewet, zoals de kring van verzekerden, aanspraak op uitkering en hoogte en duur van de uitkering.
Het is verstandig één en ander voorlopig te beperken tot de Ziektewet; mogelijke uitbreiding tot andere werknemersverzekeringen zal later op eigen merites moeten worden bezien.