Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies reductie overheidsbetrokkenheid bij pbo

Advies reductie overheidsbetrokkenheid bij pbo

Adviesnr. 1989/12 - 16 juni 1989

Advies over herbezinning van de overheid bij de PBO. Vermindering van formele betrokkenheid.

Download:Volledig advies (918 kB)

De raad steunt het kabinetsvoorstel om de verantwoordelijkheden meer te leggen bij het georganiseerde bedrijfsleven, de Sociaal-Economische Raad. Tot dusver heeft de raad alleen adviserende bevoegdheid en neemt de minister de besluiten. De praktijk is echter dat de beslissingen van de minister slechts een formeel karakter hebben. Het voorstel past bovendien mooi bij het streven naar decentralisering en deregulering.