Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Rapport Europese integratie en het sociaal-economische beleid

Rapport Europese integratie en het sociaal-economische beleid

Adviesnr. 1989/11 - 28 april 1989

Bespreking van de maatregelen om een interne markt tot stand te brengen. Kwalitatieve schets van gevolgen, kwantitatieve ramingen en mogelijke gevolgen voor Nederland.

Download:Volledig advies (1306 kB)

Nederland moet proberen het financieringsdraagvlak voor de publieke sector te vergroten om een stijging van de collectieve lastendruk in de toekomst te vermijden/beperken. De Europese integratie leidt tot grotere nadelen van hoge collectieve lasten vanwege de grotere concurrentie op de arbeids- en goederenmarkten. Een verlaging van de collectieve-uitgavenquote zou kunnen leiden tot een stijging van de nationale welvaart.