Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies herziening AWW

Advies herziening AWW

Adviesnr. 1989/08 - 21 april 1989

De AWW voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Er moet een nieuwe wettelijke regeling komen voor nabestaanden.

Download:Volledig advies (3685 kB)

De raad constateert dat steeds meer vrouwen werken wat aanleiding is voor een herziening van de AWW.
Bovendien moet er een einde komen aan de ongelijke behandeling van weduwen en weduwnaars. Een wettelijke nabestaandenregeling blijft nodig.