Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Overheidsopdrachten in de interne markt EG

Advies overheidsopdrachten in de interne markt EG

Adviesnr. 1989/10 - 28 april 1989

Beoordeling van de voorstellen van de Europese Commissie inzake de tot dusverre uitgesloten sectoren en die met betrekking tot het toezicht op de naleving van de richtlijnen.

Download:Volledig advies (1877 kB)

De effectieve openstelling van de overheidsopdrachtmarkt is een essentieel deel van de door de Europese Akte aangegane verplichting om vóór eind 1992 de Interne Markt te realiseren. Aan dit advies ging COB/SER-onderzoek vooraf.
Nederlandse bedrijven (sectoren ketelbouw, telecommunicatie, vervoer en openbare werken) blijken sceptisch te staan tegenover de gelijktijdigheid en wederkerigheid van een daadwerkelijke openstelling van de EG-markt voor overheidsopdrachten. Zij hechten daarom veel belang aan een effectieve klachtenprocedure.