Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies inzake een EG-ontwerp-richtlijn betreffende de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen in het beroepsgoederenvervoer over de binnenwateren

Advies inzake een EG-ontwerp-richtlijn betreffende de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen in het beroepsgoederenvervoer over de binnenwateren

19 mei 1989

Advies van de Commissie Vervoersvraagstukken.

Download:Volledig advies (413 kB)

Samenvatting van het voorstel van de Europese Commissie. Standpuntbepaling van de Commissie Vervoersvraagstukken met aandacht voor de verhouding tot een aantal landen die voor de Nederlandse binnenvaart van bijzondere betekenis zijn. De commissie maakt enige kanttekeningen bij een aantal afzonderlijke artikelen.