Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies voorzieningenbeleid werklozen

Advies voorzieningenbeleid werklozen

Adviesnr. 1989/07 - 21 april 1989

Het gaat om wettelijke bepalingen en de taken die de bedrijfsverenigingen en de gemeenten als uitvoerders van de regelingen moeten vervullen ter verbetering van kansen van uitkeringsgerechtigden.

Download:Volledig advies (1464 kB)

Men moet een actief voorzieningenbeleid voor werklozen concentreren bij de nieuwe arbeidsvoorzieningsorganisatie en niet, zoals het kabinet voorstelt, bij de bedrijfsverenigingen. Voor de gemeenten is een beperkte rol weggelegd, te weten aanvullende voorzieningen. De raad vindt het wenselijk dat er via afspraken (convenant) een goede afstemming komt tussen de arbeidsvoorziening en de bedrijfsverenigingen over scholing met behoud van uitkering.