Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies kinderopvang

Advies kinderopvang

Adviesnr. 1989/09 - 20 april 1989

Er wordt advies gevraagd over:
- de vergroting van de opvang,
- aansluiting op eerdere initiatieven,
- afbakening rechtspositie gastouder,
- vormgeving van een landelijke ouderbijdrageregeling,
- de verdeelsleutel van middelen aan gemeenten,
- en beperking van bemiddelings- en besturingskosten.

Download:Volledig advies (360 kB)

Financiering van kinderopvang kan het best gefinancierd worden via een centrale stimuleringsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zo'n regeling (naar analogie van de Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen) ligt meer voor de hand dan financiering via de Welzijnswet, zoals het kabinet had voorgesteld. Gemeenten kunnen het welzijnsaspect van kinderopvang het best voor hun rekening nemen.