Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan

Advies Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan

Adviesnr. 1989/05 - 17 maart 1989

Het advies beperkt zich tot het onderscheiden van subsystemen te weten: universiteiten en hogescholen. Het advies is primair beschouwd vanuit de sociaal-economische optiek.

Download:Volledig advies (882 kB)

De raad staat positief tegenover het idee van een grotere autonomie voor instellingen van het hoger onderwijs gepaard met minder centrale regelgeving. De raad meent wel dat aan de deregulering grenzen moeten worden gesteld. De overheid moet bijvoorbeeld de kwaliteit bewaken, instrumenten leveren en gelijke rechtsbedeling bevorderen. De medezeggenschap van werknemers in het hoger onderwijs moet worden gewaarborgd.