Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies ‘Our common future’

Advies ‘Our common future’

Adviesnr. 1989/06 - 17 maart 1989

De volgende vragen komen aan de orde:
- wat betekent sustainable development,
- hoe kan Nederland zijn verantwoordelijkheid waarmaken,
- en in hoeverre kunnen overheid c.q. internationale organisaties het proces van verinnerlijking positief beïnvloeden.

Download:Volledig advies (2739 kB)

De raad bepleit een vergaande heroriëntatie van de overheid, het bedrijfsleven en de consument met betrekking tot het milieu; ook bij een tegenvallende economie.