Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies inkomen jongere werklozen

Advies inkomen jongere werklozen

Adviesnr. 1989/03 - 10 februari 1989

In dit advies komen de volgende onderwerpen aan bod:
- schets van de jeugdnormen in de RWW,
- de arbeidsmarktpositie en woonsituatie van jongvolwassenen,
- de huidige situatie in inkomensvoorzieningen,
- de hoofdlijnen van kabinetsvoorstellen en het standpunt over beleidsvoorstellen.

Download:Volledig advies (782 kB)

De meerderheid van de commissie vindt verlaging van de bijstand voor jongeren onaanvaardbaar.
De werkgevers zijn het eens met de regeringsvoorstellen: volgens hen is er geen rechtvaardiging voor de bestaande verschillen in inkomen tussen werkloze jongvolwassenen en studerenden.