Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1989 | Advies inzake een wettelijke regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

Advies inzake een wettelijke regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

20 januari 1989

Aandacht voor de wettelijke regeling, de beoordeling en aandachtspunten als: vaartomstandigheden, ontheffingen en vrijstellingen, rusttijden, zeeschepen, definitie volmatroos en geneeskundige verklaring.

Download:Volledig advies (179 kB)

De commissie Vervoersvraagstukken is het in grote lijnen eens met het regeringsvoorstel voor een wettelijke regeling, dat voorziet in een algemeen kader. Normen werden tot dusver bij algemene maatregel van bestuur geregeld.