Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies WWV en WSW

Advies WWV en WSW

Adviesnr. 1988/13 - 21 september 1988

Advies over een bijgevoegd concept-voorstel en twee concept-amvb’s.

Download:Volledig advies (1795 kB)

(1) De commissie voorziet de nodige problemen in de praktijk bij het volgen van de EG-richtlijn gelijke behandeling m/v. Het is bijvoorbeeld de vraag of alle gegevens te achterhalen zijn bij toekenning met terugwerkende kracht, wat ook niet past in de WW.
(2) De commissie is het in grote lijnen eens met de voorstellen tot formalisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sociale werkvoorziening. Er dient wel mogelijkheid tot arbitrage te komen.
(3) Het 'Besluit lasten sociale werkvoorziening' beknot de uitvoeringsinstanties nog te veel, aldus de commissie.