Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1989

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1989

Adviesnr. 1988/15 - 21 oktober 1988

Advies over 2 beleidsvoornemens:
- het achterwege laten van de aanpassing conform de WAM
- en het toekennen van een opslag op de kinderbijslagen.

Download:Volledig advies (700 kB)

De meerderheid van de raad (werknemers en acht kroonleden) is tegen bevriezing van het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1989. Werkgevers en drie kroonleden onderschrijven het kabinetsvoorstel om aanpassingen aan de loonontwikkelingen in 1989 achterwege te laten.