Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies inzake een EG-ontwerp-verordening betreffende structurele sanering van de binnenvaart

Advies inzake een EG-ontwerp-verordening betreffende structurele sanering van de binnenvaart

14 oktober 1988

Samenvatting van de beleidsvoornemens van de Europese commissie.
Globale analyse van het capaciteitsprobleem en aandacht voor omvang, oorzaken en gevolgen van overcapaciteit. Bovendien aandacht voor de marktsituatie en vrachtprijsontwikkeling.

Download:Volledig advies (691 kB)

Bestrijding van de structurele overcapaciteit (zo'n 20 %) in de West-Europese binnenvaart is nodig door harmonisatie van nationale sloopregelingen en door een oud-voor-nieuw-regeling, die voorkomt dat de effecten van de sanering teniet worden gedaan door het in bedrijf nemen van extra binnenschepen. Tevens enkele kritische kanttekeningen bij onderdelen van de EG-voorstellen.