Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies herziening ontslagrecht

Advies herziening ontslagrecht

Advies 1988/12 - 16 september 1988

De raad is het eens over een herziening van het ontslagrecht.

Download:Volledig advies (1936 kB)

Het gaat onder meer om regelingen voor de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bijzondere opzegverboden en proeftijd. Het kabinet dient het pakket voorstellen als een geheel te zien, nu partijen over en weer bereid zijn geweest eigen voorkeuren te laten vallen ter wille van een evenwichtig pakket. De raad hecht er dan ook sterk aan dat het totale pakket in wetgeving wordt vastgelegd.