Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies nadere invulling WAGW

Advies nadere invulling WAGW

Adviesnr. 1988/09 - 17 juni 1988

Hoe hoog moeten de geldelijke bijdrage en tegemoetkoming zijn en in welke gevallen moet de geldelijke tegemoetkoming worden gegeven. Verder de criteria tot een wettelijke quotumverplichting en het percentage daarvan.

Download:Volledig advies (1976 kB)

De raad is verdeeld over het invoeren van een quotumverplichting en in het verlengde daarvan, over de vraag of aan deze verplichting financiële sancties moeten worden verbonden.