Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies sociaal-economisch beleid op de middellange termijn 1988-1992

Advies sociaal-economisch beleid op de middellange termijn 1988-1992

Adviesnr. 1988/10 - 17 juni 1988

Aandacht voor specifieke onderwerpen als: verbeterde werking van arbeidsmarkt, concurrentiepositie, aardgasbaten en beleidsaanbevelingen.

Download:Volledig advies (4168 kB)

Enkele aanbevelingen van de raad luiden:
a. resoluut vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen,
b. onderzoeken of subsidies, aftrekposten en belastingen niet gelijktijdig kunnen worden verminderd,
c. meer geld in de economische infrastructuur steken,
d. matiging van de loonkostenstijging ter verbetering van de concurrentiepositie,
e. aardgasinkomsten gebruiken voor vermindering van de staatsschuld,
f. één en ander plaatsen in het perspectief van de opheffing van de Europese binnengrenzen in 1992.

Europa 1992 biedt kansen, maar vergt nog structurele aanpassingen.