Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies cursorisch beroepsonderwijs

Advies cursorisch beroepsonderwijs

Adviesnr. 1988/11 - 1 juli 1988

Aandacht voor de afstemming van dit onderwijs op de arbeidsmarkt en de positie van de sociale partners daarbij.

Download:Volledig advies (464 kB)

De commissie steunt het streven naar meer beleidsmatige samenhang binnen de beroepsgerichte volwasseneneducatie en de daaraan gekoppelde vergroting van de bestuurlijke vrijheid op het gebied van personeel, financiën en onderwijs.
De commissie vindt de voorgestelde planning op regionaal niveau te ingewikkeld, bijvoorbeeld de werking van het regionaal educatief overleg (REO). Enerzijds moeten concurrentieverhoudingen worden omgezet in samenwerkingsvormen en anderzijds moet men snel inspelen op de scholingsbehoeften van het regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening (RBA).