Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof

Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof

Adviesnr. 1988/07 - 27 mei 1988

Voorstel tot verlenging en flexibilisering van genoemde verloven.

Download:Volledig advies (517 kB)

Kroonleden en werknemers willen een wettelijke regeling waarbij alle zwangere werkneemsters de keuze wordt geboden zwangerschapsverlof al dan niet flexibel op te nemen. Het huidige stelsel schiet hierin tekort. Werkgevers zien dit verlof als een zaak die individuele benadering vraagt en die niet gebaat is bij een wettelijke regeling.
Cao's of individuele arbeidscontracten kunnen bepalingen bevatten. Als er geen afspraken zijn kan men terugvallen op de huidige eenvoudige regeling.