Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies vaststelling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden WSW

Advies vaststelling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden WSW

Adviesnr. 1988/06 - 28 april 1988

Invoering van een ruimtemodel voor de vaststelling van arbeidsvoorwaarden is een eerste stap.
Een volgende stap is de totstandbrenging van een gestructureerd en formeel arbeidsvoorwaardenoverleg. De dubbelfunctie van de overheid komt hierbij aan de orde.

Download:Volledig advies (210 kB)

Arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van werknemers in de sociale werkvoorziening moeten niet langer eenzijdig door de rijksoverheid worden vastgelegd. In de eerste plaats moet er een meer reguliere verhouding komen tussen werkgevers en werknemers binnen de sociale werkvoorziening. In de tweede plaats is er een verband met het streven naar budgetfinanciering, deregulering en decentralisatie in de sociale werkvoorziening.