Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies pandhuiswet

Advies pandhuiswet

Adviesnr. 1988/05 - 21 april 1988

Aan de ene kant moet recht worden gedaan aan de aard en ernst van de problematiek, aan de andere kant moeten regeldruk en beleidslasten tot een minimum beperkt blijven.

Download:Volledig advies (124 kB)

Door het in de praktijk weer effectief maken van de Pandhuiswet kan particuliere belening worden tegengegaan.
Dat is mogelijk als de wet van toepassing wordt op pandhuizen of banken van lening waar bedragen tot 5.000 gulden op een onderpand worden verstrekt. De 'oude' Pandhuiswet van 1910 noemt 25 gulden en is daardoor niet meer van toepassing op inrichtingen in de particuliere sector.