Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies maatschappelijke positie van meisjes

Advies maatschappelijke positie van meisjes

Adviesnr. 1988/04 - 18 maart 1988

Vooral op het gebied van werkgelegenheid.
Er moet een plan komen om aan te geven op welke manier specifieke aandacht aan de positie van meisjes zal worden gegeven. Welke mogelijkheden zijn er voor concreet te voeren beleid op middellange termijn.

Download:Volledig advies (1023 kB)

Voor de zogenaamde '1990-generatie' zal sterker dan voorheen gelden dat van iedere volwassene in beginsel verwacht wordt dat hij of zij in het eigen levensonderhoud voorziet. Door ontgroening en vergrijzing ontstaan tekorten op de arbeidsmarkt. Maatregelen zijn nodig ter vergroting van de economische zelfstandigheid van jonge vrouwen teneinde deze tekorten op te vullen.