Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies publieke uitgavennorm en collectieve lastendruk

Advies publieke uitgavennorm en collectieve lastendruk

Adviesnr. 1988/02: 7 maart 1988 (Commissie Economische Deskundigen)

Aandacht voor het vraagstuk van de gewenste hoogte van de uitgavenquote en van het financieringstekort van de publieke sector.

Download:Volledig rapport (1163 kB)

De rentelasten zijn een molensteen aan de nek van de overheid.
Het primaire financieringstekort (= tekort na aftrek van rentelasten) moet in afzienbare tijd tot nul worden gereduceerd, een doelstelling die het best kan worden gerealiseerd door hoge economische groei. De bij het recentelijk afschaffen van de WIR vrijgekomen middelen kunnen worden gebruikt voor verlaging van tarieven vennootschapsbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting.