Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1988 | Advies voorbereidend beroepsonderwijs

Advies voorbereidend beroepsonderwijs

Adviesnr. 1988/01 - 6 januari 1988

Advies over een voorstel tot wetswijziging om het beroepsvoorbereidend karakter te versterken.
De naam wordt gewijzigd, er wordt een afdelingenstructuur ingevoerd, de lesuren moeten voor 20% betrekking hebben op beroepsgerichte vakken, verplichte eindexamenvakken en stages.

Download:Volledig advies (273 kB)

De voorstellen om het voorbereidend karakter van het lbo te versterken zijn weliswaar welkom, maar er zijn verdergaande maatregelen nodig om knelpunten weg te nemen. Vergroting van de deelname van het aantal leerlingen in het vbo is nodig. Ruime voorlichting over vbo en doorstromingsmogelijkheden naar het kmbo en het mbo is geboden. Naast voorlichting is het gewenst structuren te doorbreken. De vorming van breed samengestelde scholengemeenschappen heeft daarbij de voorkeur.