Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies werkgelegenheid etnische minderheden

Advies werkgelegenheid etnische minderheden

Adviesnr. 1987/24 - 18 december 1987

Ook voor minderheden geldt de doelstelling van volledige en volwaardige werkgelegenheid. Op de sociale partners rust een inspanningsverplichting.

Download:Volledig advies (1843 kB)

De formulering daarvan moet aan partijen of contractpartners worden overgelaten op het niveau van bedrijfstak, branche of onderneming. Bovendien kunnen locale of regionale situaties bepalend zijn. Er moet een inventarisatie komen van de inspanningen die zijn verricht en de ervaringen daarmee. Van tijd tot tijd dient er een evaluatie plaats te hebben. Blijkt de situatie van allochtonen niet te zijn verbeterd, dan dienen de bijdragen van de sociale partners opnieuw te worden bekeken.