Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies fiscale aspecten interne markt EG

Advies fiscale aspecten interne markt EG

Adviesnr. 1987/23 - 27 november 1987

De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) vindt het van het grootste belang dat vóór eind 1992 de interne markt tot stand is gebracht.

Download:Volledig advies (1535 kB)

Voor die tijd moet in- en uitvoer en grenscontrole verleden tijd zijn.
Binnen de EG moeten dan ook de fiscale belemmeringen die voortvloeien uit de bestaande BTW- en accijnsregelingen zijn opgeheven. Daarnaast dienen ook materiële en technische grensbelemmeringen te zijn geslecht en monetair compenserende bedragen afgeschaft.