Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Sociaal-economische aspecten van demografische ontwikkelingen

Sociaal-economische aspecten van demografische ontwikkelingen

Adviesnr. 1987/22 - 1 november 1987

De demografische invloed zal niet op elk beleidsterrein even sterk aanwezig zijn, aldus de deskundigen.

Download:Volledig advies (1794 kB)

Wel moet men reeds in het volgende decennium de demografische veranderingen en hun effecten op sociaal-economisch gebied onderkennen om tijdig maatregelen te treffen. Het rapport behandelt de herschikking van publieke uitgaven, de stijging van die uitgaven en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.