Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies sociale-zekerheidspositie meewerkende vrouw

Advies sociale-zekerheidspositie meewerkende vrouw

Adviesnr. 1987/19 - 20 oktober 1987

De commissie Sociale Verzekeringen behandelt:
- het voorlopig kabinetsstandpunt over het rapport 'Loon naar werken',
- de positie van meewerkende vrouw bij zwangerschap,
- bevalling en arbeidsongeschiktheid,
- de deelname op eigen titel in de vrijwillige ziekengeldverzekering
- en het recht op en hoogte van de AAW-verzekering.

Download:Volledig advies (1212 kB)

Volgens de commissie volgen de ontwikkelingen in de sociale verzekering de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom moet het overheidsbeleid ten aanzien van de positie van de meewerkende vrouw gericht zijn op het wegnemen van fundamentele onevenwichtigheden in die positie.
Tenslotte verwijst de commissie naar een nieuwe EG-richtlijn met betrekking tot gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. De aanbevelingen uit het rapport ‘Loon naar werken’ moeten in het licht van deze richtlijn worden beoordeeld.