Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies sectorvorming en vernieuwing mbo

Advies sectorvorming en vernieuwing mbo

Adviesnr. 1987/21 - 30 oktober 1987

De Commissie Onderwijszaken is het eens met de minister dat de beleidsruimte van scholen kan worden vergroot door een integrale 'lump sum' budgettering.

Download:Volledig advies (996 kB)

Ook het betrekken van sociale partners bij het MBO wordt door de Commissie onderschreven. De grotere autonomie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.