Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies contractactiviteiten in het onderwijs

Advies contractactiviteiten in het onderwijs

Adviesnr. 1987/14 - 27 augustus 1987

Advies van de Commissie Onderwijszaken. De commissie onderschrijft de uitgangspunten van het kabinet.

Download:Volledig advies (659 kB)

Onder de door het kabinet geformuleerde voorwaarden zullen contractactiviteiten niet van de grond kunnen komen. Zo wordt de speelruimte voor de scholen beperkt, doordat dezelfde regelingen die ook gelden voor het reguliere onderwijs, worden gehanteerd. Ook het handhaven van bevoegdheidseisen voor de inzet van docenten beperkt de beoogde flexibiliteit.