Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1988

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1988

Adviesnr. 1987/18 - 14 oktober 1987

De Sociaal-Economische Raad handhaaft zijn standpunten over het al dan niet toepassen van de WAM (Wet aanpassingsmechanisme minimumloon en sociale uitkeringen).

Download:Volledig advies (617 kB)

Zoals in voorgaande jaren is de raad verdeeld over het voornemen van de minister en de staatssecretaris om het minimumloon en de sociale uitkeringen niet aan te passen aan de loonontwikkeling. Wel kan de raad aanvaarden dat de kinderbijslag per 1 januari 1988 met zo'n 6% worden verhoogd.