Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies ex-deelnemers pensioenfondsen

Advies ex-deelnemers pensioenfondsen

Adviesnr. 1987/09 - 24 april 1987

De raad is tegen vertegenwoordiging van gewezen deelnemers bij pensioenfondsen (gepensioneerden en slapers) in besturen van pensioenfondsen of in deelnemersraden.

Download:Volledig advies (770 kB)

De belangen van gewezen deelnemers zijn in de huidige wetgeving al nadrukkelijk geregeld. Wel zouden de fondsen de gepensioneerden op de één of andere manier bij de gang van zaken moeten betrekken.