Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies (her)intredende vrouwen

Advies (her)intredende vrouwen

Adviesnr. 1987/13 - 26 juni 1987

De raad ziet weinig concrete beleidsvoornemens in de concept-nota. Bovendien is het begrip (her)intredende vrouwen vaag gehouden.

Download:Volledig advies (409 kB)

Wel staat volgens de raad vast dat het aantal vrouwen dat opnieuw wil gaan werken de laatste jaren is toegenomen.