Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies EG-marktordening goederenvervoer over de weg

Advies EG-marktordening goederenvervoer over de weg

19 juni 1987

De commissie Vervoersvraagstukken heeft veel bedenkingen en twijfels over de EG-ontwerpverordening voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Download:Volledig advies (471 kB)

De commissie is van mening dat deze de vrijheid van dienstverlening te veel zal beperken. Een positieve kant is dat de verordening gedeeltelijk tegemoet komt aan de noodzaak van totstandkoming van een gemeenschappelijk vervoerbeleid.