Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies technologisch aandachtsgebiedenbeleid

Advies technologisch aandachtsgebiedenbeleid

Adviesnr. 1987/10 - 15 mei 1987

Het aandachtsgebiedenbeleid, onderdeel van het totale technologiebeleid heeft vier doelstellingen.

Download:Volledig advies (2269 kB)

Deze doelstellingen zijn:
- bevordering van de ontwikkeling van nieuwe technologie op specifieke gebieden;
- bevordering van de produktie van primaire produkten waarin die technologie is vastgelegd;
- bevordering van de secundaire toepassing daarvan in produktieprocessen in de gehele economie;
- verspreiding van kennis van technologie.

De overheid moet geen keuze maken uit de drie basistechnologieën (informatie-, biotechnologie en nieuwe materialen) maar dient alle drie te ontwikkelen.