Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Rapport flexibiliteit van de arbeidsmarkt en werkloosheid

Rapport flexibiliteit van de arbeidsmarkt en werkloosheid

Adviesnr. 1987/06 - 29 april 1987

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen. De commissie stelt vast dat de Nederlandse arbeidsmarkt op korte termijn minder flexibel werkt dan die in andere industrielanden (met name Japan en de VS).

Download:Volledig rapport (1437 kB)

Hierdoor is de werkloosheid verhoudingsgewijs te hoog. Met grotere arbeidsmarktflexibiliteit wordt bedoeld dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sterker reageren op de reële lonen en dat de reële lonen sterker reageren op de schaarsteverhoudingen op de arbeidsmarkt. Verder is het gewenst dat de afstand tussen het wettelijk minimumloon en het modale loon wordt vergroot, de scholing wordt geïntensiveerd en de collectieve-lastendruk op de inkomens wordt verlaagd.