Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies wijziging Colportagewet

Advies wijziging Colportagewet

Adviesnr. 1987/05 - 7 april 1987

Advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA).

Download:Volledig advies (1001 kB)

De CCA is het eens met de staatssecretaris dat de registratieplicht voor colporteurs bij de Kamer van Koophandel kan worden afgeschaft. Wel zullen er voor de consument enkele waarborgen moeten komen ter bescherming tegen agressieve verkoopmethoden.
Het advies gaat in op:
- sancties,
- de akte van de colporteur die zelfstandig maar voor rekening van een onderneming werkt,
- de Europese richtlijn en de actiebevoegdheid van de consumentenorganisatie.