Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies economische infrastructuur

Advies economische infrastructuur

Adviesnr. 1987/03 - 20 maart 1987

De economische infrastructuur leidt aan achterstallig onderhoud, hetgeen nadelige effecten heeft voor het functioneren van de nationale economie.

Download:Volledig advies (2164 kB)

Het beleid moet gericht zijn op het onderhouden van de kapitaalgoederenvoorraad.
Daarnaast vergen de nieuwe economische en technologische ontwikkelingen op veel terreinen aanpassingen om knelpunten te vermijden die de economische groei zullen belemmeren. Vernieuwingen en uitbreidingen zijn tevens impulsen voor economische groei en werkgelegenheid. Deze drie overwegingen hebben de raad doen besluiten om uit eigen beweging een advies uit te brengen.