Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1987 | Advies herstructurering verplichte ziekenfondsverzekering

Advies herstructurering verplichte ziekenfondsverzekering

Adviesnr. 1987/01 - 16 januari 1987

Een advies in het kader van de herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen,
over:  
- nadere invulling van de verzekeringsinkomensgrens (loongrens),
- het begrip premieplichtig inkomen,
- de criteria voor medeverzekering
- en de gelijke behandeling van gehuwden en niet-gehuwd samenwonenden.

Download:Volledig advies (1052 kB)

De raad concludeert dat de maatregelen niet zullen leiden tot een grote verandering van het aantal verzekerden of daling van het collectief gefinancierde deel van de gezondheidszorg. Deeltijdwerkers mogen niet worden uitgesloten van de ziekenfondsverzekering. De raad is verdeeld over de minimumpremie.