Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies aanpassing EG-landbouwbeleid

Advies aanpassing EG-landbouwbeleid

Adviesnr. 1986/17 - 19 december 1986

Er moeten oplossingen gevonden worden voor het probleem van een te grote landbouwproductiecapaciteit. Er wordt een standpuntbepaling gegeven van het pakket voorstellen van de Europese Commissie.

Download:Volledig advies (1165 kB)

Alle producten van overschotten zouden een heffing moeten krijgen.
Daarnaast krijgen zij bij vrijwillig buiten gebruikstellen van grond, een premie, afhankelijk van de opbrengstwaarde zowel als van de nieuwe bestemming van de grond.