Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies consumentenbeleid

Advies consumentenbeleid

Adviesnr. 1986/15 - 14 november 1986

De vraag is, nadere uitspraken en wellicht voorstellen te doen met betrekking tot de in het dereguleringsrapport genoemde oplossingsrichtingen voor knelpunten bij zelfregulering. De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Download:Volledig advies (746 kB)

De commissie stelt dat wetgeving, al of niet als stok achter de deur, een belangrijk instrument voor de basisbescherming van consumentenbelangen zal blijven. De CCA is van plan te bestuderen welke rol zij bij de, naar verwachting geleidelijke, ontwikkeling van zelfregulering tot een structureel instrument van consumentenbeleid kan spelen.