Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1986 | Advies informatieve waarde van reclame

Advies informatieve waarde van reclame

Adviesnr. 1986/16 - 14 november 1986

Het experiment van zelfregulering wordt in het advies beschreven
en aandacht voor:
- aspecten als vergelijkend warenonderzoek,
- vergelijkende reclame,
- energieverbruik,
- prijsaanduiding,
- schadelijke producten
- en rolbevestigende reclame.

Download:Volledig advies (1444 kB)

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vindt, met de regering, dat organisaties van werkgevers, werknemers en consumenten zelf afspraken moeten maken over de informatieve waarde van reclame. Deze zelfregulering moet zich ook over niet-aangeslotenen uitstrekken. Waarborgen door middel van bijvoorbeeld wettelijke ondersteuning van gedragscodes moeten nog worden onderzocht.